หน้าแรก -->

ผู้ดูแล Blog

รายชื่อนักเรียนที่ดูแลบล๊อก โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ  
ปีการศึกษา 2561

ชั้้น Grade 5/1

1.  เด็กชายณัฐนันท์  ตันเฉลิมชัย  (น้องไอซ์)

2. เด็กชายอัศวเรศ  ศิริพงศ์พล  (น้องออโต้)

3. เด็กหญิงชนิดาภา  สธนสถาพร  (น้องบีมบีม)

4. เด็กชายณภัทร ปฏิเวธ (น้องพิกเซล) (Grade 6/2)รายชื่อคุณครูที่ดูแลบล๊อก  โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ  
ปีการศึกษา 2561
คุณครูคอมพิวเตอร์

1. นางสาวพงษ์พัชริณ  คัณทักษ์  (ครูท๊อป)

2.นางสาวชลธิชา  ปินะกาพัง  (ครูไอซ์)

3. นางสาวธันย์ภมรรัตน์  บุตรสมศรี  (ครูจิน)

4. นางสาวศิริวรรณ  ต้อยสิมมา  (ครูเอ๋)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น